CNC Kamenik

EU SKLADI

Novica o sofinanciranju:

V okviru Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za krepitev trženja blagovne znamke IRON ROCK preko showroomov na ciljnemu tujemu trgu – Koreji. S tem bomo dosegali višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnega produkta na tuj trg, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih (www.eu-skladi.si).

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

»The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the  European Union under the European Regional Development Fund.«

Exit mobile version