REŠEVANJE SPOROV

IRPS: Podjetje CNC KAMENIK, VOJKO KAMENIK S.P., IZDELKI IZ PLASTIČNIH MAS ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.